Italian Make-up and Skin care 

[embed_video mejs_controls=”disable” video_mp4=”https://askvisagie.eu/wp-content/uploads/2020/02/ASK.mp4″ animation=”fade-in”][textbox content_font_type=”custom” content_google_fonts=”font_family:Lato%3A100%2C100italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C700%2C700italic%2C900%2C900italic|font_style:300%20light%20italic%3A300%3Aitalic” content_align=”center” content_fontsize=”20″ custom_color_check=”enable” text_content_color=”#000000″]Trending products here are buzzing the beauty world[/textbox]
[textbox content_font_type=”custom” content_google_fonts=”font_family:Poppins%3Aregular|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” content_align=”center” content_fontsize=”28″]PICK A PIECE OFF OUR COLLECTON[/textbox][woocommerce_products product_type=”recent” per_page=”6″ orderby=”date” order=”DESC” carousel=”list” tags=””]

Roma Essential Professional

Roma Essential Professinal zijn hoogwaardige cosmetica producten voor een betaalbare prijs. Ze zijn ontworpen door een team van Italiaanse vakmanschap en expert in Rome. Het zijn producten gemaakt voor vrouwen die hun natuurlijke schoonheid willen optimaliseren en hun huidkwaliteit willen verbeteren. De make-up en skincare producten van Roma Essential zijn verzorgend en hebben een anti-aging werking vanwege hun unieke formule die verrijkt zijn met anti-aging mineralen, zonnebrandmiddelen ,essentiële vitamines en oliën. Ook zijn alle Roma Essential producten gemaakt met respect voor het milieu, worden ze niet getest op dieren, zijn parabenen vrij, allergenen vrij en zijn dermatologisch getest. ​

De skincare lijn bestaat uit facial cleanser’s, een handcream, een huidserum, een oogcrème, een 24h gezichtscrème en een hydrating facial oil. ​De facial cremes en oils hebben een hydraterende en anti-aging werking. De make-up lijn bestaat uit een assortiment van concealer’s, mascara’s, foundations (voor de lichte, medium en donkere huid), poeders, primers, oogpotloden, eyeliners, eyebrow producten, lip producten en oogschaduw ‘s in trendy lang houdende kleuren. De producten bevatten functionele actieve ingrediënten zoals vitamines, zonnebrandmiddelen, edelstenen, gemicroniseerde gesteriliseerde poeders, aminozuren en verzorgende mineralen en oliën. 

 

Waarom kiezen voor Roma Essential?

– Hoogwaardige producten voor betaalbare prijzen

– Anti-aging werking

– Huidverzorgende werking

– Parabenen en allergenen vrij

– Hypoallergeen

– Trendy kleuren met langhoudende werking

– Groot assortiment aan producten

– Dermatologisch en Oftalmologisch getest

– Een oase van luxe ingrediënten die de huid verzorgen en verschijnselen van veroudering tegen gaan

Alle Roma Essential producten zijn parabenen vrij. Parabenen zijn chemische conserveringsmiddelen die allergische huidreacties kunnen veroorzaken. Made in Rome Italië, en niet in China waar het origine van vele cosmetica merken bevinden.  

 

Let op! Cosmetica gemaakt in Chinese cosmetica fabrieken zijn vaak dierlijk getest en onhygiënisch en kunnen schadelijk zijn voor de huid.

Verzendingen

De verzendkosten worden berekend op basis van het gewicht en het verzendadres. Houd er rekening mee dat er een langere verzendtijd kan gelden voor verzendingen buiten Nederland. Nadat de betaling voldaan is, ontvangt u per mail een orderbevestiging. Alle bestellingen worden via Myparcel verstuurd met track and trace code.

 

Tarieven

 

Nederland
0 – 2   kg                  €3,95
0 – 23 kg                  €5,95
 België en Duitsland
0 – 2   kg                  €5,95
0 – 23 kg                  €8,95

 


Levertijden

Bij bestellingen op werkdagen streven we ernaar de eerstvolgende werkdag het pakket (indien de artikelen op voorraad) te verzenden. 

Bij normale drukte ontvangt u binnen 1-3 werkdagen uw bestelling

I.v.m covid-19 en de feestdagen heeft Myparcel het drukker dan normaal met het bezorgen van pakketten.  Houd er rekening mee dat uw bestelling hierdoor wat langer onderweg is.

 

Het is ook mogelijk om een bestelling af te halen. Deze optie kunt u bij het afrekenen aanvinken. Nadat de betaling is ontvangen, ontvangt u per mail een afhaalbevestiging. U kunt daarna een datum en tijd afspreken voor het afhalen van uw bestelling.


Betaalmethodes

Via IDeal of Bankcontact kan er afgerekend worden. 


Winkelgegevens

Adres       : Batouwse Singel 121, 4033KS Lienden

Email       : info@askvisagie.nl

Telefoon  : 0627592188


Winkel openingstijden en bereikbaarheid 

Maandag/Dinsdag Open van 09:00 – 18:00 op afspraak!
Wo/Donderdag Gesloten, telefonisch bereikbaar
Vrijdag Op afspraak en telefonisch bereikbaar
Zaterdag/Zondag Op afspraak en telefonisch bereikbaar

 

Retourbeleid

– De klant heeft na ontvangst van de bestelling, 14 dagen bedenktijd om deze kosteloos te retourneren naar ASKvisagie.

– Een retourzending dient de klant schriftelijk, met opgave van redenen aan te vragen via info@askvisagie.nl.

– De retourzending dient in de originele verpakking en ongebruikte staat te zijn.

– Indien de klant na ontvangst van de bestelling enige schade constateert door derden, heeft de klant een verantwoordelijkheid om dit binnen 24 uur te melden via info@askvisagie.nl.

– Doet de klant dit niet binnen die tijd, heeft ASKvisagie het recht om de retour aanvraag te weigeren.

– Nadat ASKvisagie de retourzending heeft ontvangen en is gebleken dat deze aan de retourvoorwaarden voldoet, wordt het volledige orderbedrag binnen 2 werkdagen op de opgegeven bankrekening van de klant terug gestort. 

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden – ASK Visagie

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Levering en uitvoering
Artikel 13 – Klachtenregeling
Artikel 14 – Annulering

 

 

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst:
een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd:
de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument:
de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud op afstand aan consumenten aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
ASK Visagie
Batouwse Singel 121
4033KS Lienden
Telefoonnummer: 0627592188
E-mailadres: info@askvisagie.nl
KvK-nummer: 72001194.
Btw-identificatienummer: NL002433968B65

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, is de tekst van deze algemene voorwaarden te lezen op de website door de consument.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan van de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg worden kennisgenomen door de consument.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de digitale inhoud aan de consument de volgende informatie meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product,of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument bij producten en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van een email aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzend termijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping artikel 8
1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Verzegelde/gesloten producten die om redenen van hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling/verpakking na levering is verbroken;

Artikel 11 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw. tenzij anders is vermeld.

Artikel 12- Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13- Klachtenregeling
Klachtenprocedure
ASK Visagie beschikt over een klachtenprocedure.
Indien de klant klachten heeft aangaande praktische zaken, dan kan hij/zij deze rechtstreeks mailen aan
info@askvisagie.nl. Ik neem z.s.m. hierover contact op, in ieder geval binnen 2 weken. Klachten worden binnen 4 weken afgehandeld.

Artikel 14- Annulering
Indien het bestelde artikel nog niet verzonden is, kunt u in overleg de bestelling annuleren.

Resultaat 1–12 van de 34 resultaten wordt getoond